Popis

 

Vesnička Panenská Rozsíčka leží administrativně v okrese Jihlava a náleží pod Kraj Vysočina.  Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Jihlava. Obec Panenská Rozsíčka se rozkládá asi osmnáct kilometrů jižně od Jihlavy.  Z turistického a geografického hlediska patří do širší oblasti Českomoravské Vysočiny. Trvalý pobyt na území této malé vesničky má nahlášeno 160 obyvatel.

Dále bychom v obci  našli knihovnu.  Místní obyvatelé mohou využívat veřejný vodovod.

Vesnička Panenská Rozsíčka leží v průměrné výšce 607 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1351. Celková katastrání plocha obce je 438 ha, z toho orná půda zabírá  čtyřicetpět procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem.

 

V obci je sedmičlenné zastupitelstvo, které je ve volebním období 2022-2026 ve složení:

 

Bohumil Novák – starosta
Luboš Mareček – místostarosta
Petr Páral
Milan Zajíc
Ivana Musilová
Jan Zach
Libor Mironiuk

 

V obci je sedmičlenné zastupitelstvo, které je ve volebním období 2018-2022 ve složení:

Bohumil Novák - starosta

Luboš Mareček - místostarosta

Ivana Musilová

Jiří Karták

Josef Stolařík

Jan Zach

Milan Zajíc

 

V obci je sedmičlenné zastupitelstvo, které je ve volebním období 2014-2018 ve složení:

Bohumil Novák - starosta

Ivana Musilová - místostarosta

Jiří Karták

Josef Mareček

Josef Stolařík

Jan Zach

Milan Zajíc

 

V obci je sedmičlenné zastupitelstvo, které je ve volebním období 2010-2014 ve složení:

Bohumil Novák - starosta

Ivana Musilová - místostarosta

Jiří Bambula

Eduard Fortelný

Jiří Karták

Josef Mareček

Irena Stolaříková

 

 


 

Povinně zveřejňované informace

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

 

Panenská Rozsíčka

 

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

 

Důvod založení zatím nebyl zadán

 

3. Popis Organizační struktury povinného objektu

 

Organizační struktura zatím nebyla zadána

 

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax., oficiální email pro elektronický podpis

 

Panenská Rozsíčka 33

589 01

567 224 485

 

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

 

18322681/0100

 

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

 

42634521

 

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

 

CZ42634521

 

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

 

Rozpočty můžete vidět v sekci "úřední deska"

 

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

 

Místo a  způsob získání informací zatím nebyly zadány

 

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

 

OÚ Panenská Rozsíčka

Panenská Rozsíčka 33

 

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

 

Informace zatím nebyly zadány

 

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

 

Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři Obecního úřadu.

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 

Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou k dispozici na Portálu veřejné správy ČR.

 

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

 

Vyhlášky a další předpisy můžete vidět v sekci "úřední deska"

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Sazebník zatím nebyl zadán

 

16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

 

Výroční zprávy můžete vidět v sekci "úřední deska"

 

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

 

Organizace zatím nebyly zadány