SDH Panenská Rozsíčka

 

16.4.1889 založení sboru.

Obec zakoupila čtyřkolovou stříkačku se sacím strojem za 650 zlatých. Hned nato byl založen Sbor dobrovolných hasičů, kterému byla stříkačka předána tehdejším starostou obce Václavem Zadražilem. Následujícího roku 1890 bylo nákladem 368 zlatých a 14 krejcarů vystavěna na návsi hasičské skladiště. Prvním náčelníkem sboru byl Alois Zadražil narozen 1856. Starostou spolku byl František Růžička narozen 1837. V roce 1989 bylo hasičské skladiště přestavěno na Hasičskou zbrojnici k výročí 100 let založení sboru. K dalšímu výročí 125 let založení sboru pořízena hasičská Avie.

 

15.6.2019 pořízen historický prapor. Prapor požehnán dne 14.9.2019 v Panenské Rozsíčce k příležitosti 130 let založení sboru Telečským děkanem Josefem Mianclem

Finanční realizace praporu:

  Obec Panenská Rozsíčka

  Nadace ČEZ

  Nadace Hasičského hnutí Přibyslav

 

Popis praporu (význam symbolů) lícová strana:

Na lícovém modrém sametu uprostřed praporu je vložen obecní znak pětikvěté byliny, v jejím středu se tyčí berla Novoříšského opatství se symbolem do znaku sboru dobrovolných hasičů, lemovaný zlatými třásněmi a ve čtyřech rozích je český symbol lipových listů.

 

Popis praporu (význam symbolů) rubová strana

Na rubovém vínovém sametu ve středu praporu je patron hasičů sv. Florián stojící nad lesy Rozsíčského katastru, v nichž vyvěrá pramen Moravské Dyje.

 

Popis stuhy + důvod/ příležitost pořízení

Modrá stuha lemovaná zlatými třásněmi se zlatým nápisem KE 130.VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU VĚNUJE OBEC.

IMG 2752 IMG 2755